KOAH, sinsi ve güvenli olmayan bir hastalık

Yurdanur Eryılmaz Şahin, sinsi ve tehlikeli bir hastalık olan KOAH’tan korunmanın en önemli yolunun sigarayı bırakmak, hatta sigara içilen ortama zeka maruz kalmamak olduğunu söyledi.

Halk dilinde “kronik bronşit”, “müzmin bronşit” gibi adlarla bilinen KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına ast olarak bitik alıp verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile nitelenen süreğen (kronik) bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Alanya Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “KOAH, tütün dumanı, zararlı gaz ve parçacıklara bağlı havayollarında mikrobik olmayan bir iltihaba emrindeki olarak çoğalan ilerleyici bir hastalıktır. Bu iltihaplanmaya yan olarak havayolları giderek daralırken, akciğer dokusunda ise hava keseciklerinde(alveol) geri dönüşümsüz genişlemeler ve harabiyet ortaya çıkar. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nda ortaya meydana çıkan değişiklikler, tanıda gecikilirse geri dönüşümsüz ve ilerleyici olduğundan bu hastalığın tanınması ve erken tanı konması büyük önem taşımaktadır. KOAH’lıların oysa onda biri hastalığının farkındadır. KOAH’a ait bulgu ve bulgular 50’li yaşlara gelmeden ayrım edilemeyebilir. Bunun başlıca nedeni hastaların KOAH bulgularının haberdar olmaması ya da çoğunlukla bunları sigara ile ilişkilendirmesidir. Oysaki, kronik öksürük ve balgam tümdengelim doğrusu hastalığın başladığının ilk göstergeleridir. Bu bulgular birçok vakit göz ardı edilir, fakat nefes darlığı bariz ışık halkası geldiğinde hasta doktora başvurur. solunum yetmezliği ortaya çıktığında ise geç kalınmış olabilir” dedi.

Risk faktörü sigara

KOAH gelişiminin en kayda değer nedenin faal olarak sigara/tütün ürünü göstermek ya da edilgen olarak dumana maruz kalmak olduğunun altını çizen Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “Ayrıca diğer bir takım çevresel ve kalıtımsal faktörler de rahatsızlık gelişiminde etkilidir. KOAH için tanıdık en manâlı tehlike faktörü sigara veya öteki tütün ürünleri kullanımıdır. İç etraf hava kirliliği (bilhassa tandırda ekmek veya yemek pişirme) az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde KOAH gelişimi için manâlı bir tehlike faktörüdür. Ülkemizde de bilhassa kırsal kesimde sigara içmeyen kadınlarda en kayda değer KOAH nedenidir. Çevresel ya da mesleki olarak dağıtılmış gaz ve tozlara maruziyet de KOAH gelişimi için önemli tehlike faktörlerindendir. Kalıtsal alfa-1 antitripsin eksikliği bilinen en önemli kalıtımsal tehlike faktörüdür, lakin; bu şart ülkemizde nadirdir” açıklamalarında bulundu.

Belirtiler

Göğüs Hastalıkları Uzm. Yurdanur Eryılmaz Şahin, KOAH belirtilerini şu şekilde sıraladı:

“Hastalığın birincil dönemlerinde manalı bir belirti olmayabilir. Hastaların bir kısmında ilk olarak sabahları daha keskin olan öksürük ve balgam çıkarma olabilir. Solunum fonksiyonlarındaki kayıp ilerledikçe nefes darlığı keskin ışık halkası gelir. Genellikle hastalar nefes darlığı başladıktan sonra hekime başvurur. Başlangıçta hareket esnasında olan nefes darlığı zaman içinde artar ve jurnal basit aktiviteler veya istirahat sırasında da hissedilir. Kuytu nefes alamama, bacaklarda güçsüzlük, tez yorulma olur. Bu şikâyetleri olan kişiler çoğunlukla doktora 50 yaş civarında başvururlar. KOAH’ta oksijen eksikliği ve karbondioksit fazlalığı durumunda sabahları baş ağrısı olabilir. KOAH’lı olguların büyük bir çoğunluğunda kilo kaybı görülür. Karoser ağırlığı pozitif olan KOAH’lılarda ise Uyku-Apne sendromu ile ilgili bulgular da eşlik edebilir. KOAH’lı hastaları hekime götüren en manâlı şikâyet nefes darlığıdır. Ilk Olarak hızlı yürüme, merdiven çıkma, tepe yukarı yürüme gibi aktivitelerde ortaya çıkarken hastalık ilerlediğinde akciğer fonksiyon kaybı arttığında istirahat halinde de saptanabilir. Öksürük çoğunlukla nefes darlığından önce başlar ancak sigara ve tütün ürünleri ile ilişkilendirilir. Fiilen şikayetler hastalığın başladığının bir belirtisidir. bu nedenle KOAH’ta tanı konulamayan bir işlem vardı. Balgam, genelde beyaz renkli, yapışkan, giderek çoğalan miktarda ve koyu kıvamlıdır. Hastalığın belirtilerinin şiddetlendiği “alevlenme” olarak tanımlanan dönemlerde balgam renginin sarı-yeşil renge dönüştüğü; balgam miktarında ve nefes darlığında yükselme görülür. Kan ve doku oksijen düşüklüğü nedeni ile dudaklar, dil ve parmaklarda morarma gözlenir. Kan karbondioksit yüksekliği nedeniyle ellerde titreme, gözlerde kızarma ve uykuya eğilim olabilir. Bu durumda mutlaka hastaneye başvurulmalıdır. Hava akımında kısıtlanma sebebiyle akciğerlerin daha etkili boşalmasına olanak karşılayan büzük dudak solunumu izlenebilir. İleri evrede ve alevlenmeler sırasında hasta, öne dürüst eğilerek oturur, elleri ile tutunup omuzlarını sabitleştirerek ve tezgâhtar solunum kaslarını kullanarak nefes alır.”

Hava kirliliği tetikliyor

KOAH’a yakalanmamak için Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “Sigara /tütün kullanımından uzaktan kalmak, faizsiz sigara dumanı maruziyetine dikkatli olmak, maden ve metal işçiliği, odun, kağıt imalatında çalışanlarda, çimento, tahıl ve tekstil işçiliğinde, ulaşım sektöründe çalışanlarda iş yeri ortamında organik-inorganik toz, duman maruziyetinden korunmak. Ülkemizde bilhassa sigara içmeyen kadınlarda; ısınma ya da yemek pişirme nedeniyle çalı, çırpı, odun veya tezek tutuşmak ve bunların dumanına maruz kalmak KOAH gelişimine niçin olur. Bu konuda bilgilendirme yaparak KOAH riskini azaltabiliriz. Kentlerdeki hava kirliliği, trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki egzoz gazının yoğunluğu ayrıca KOAH’a ayrıca de bu hastalığın alevlenmesine niçin olur. Hava Kirliliği eksilmek için uğraş göstermeliyiz” açıklamasında bulundu.

KOAH tanısı

KOAH tanısı spirometri (nefes ölçüm testi) ile konmaktadır diyen Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, “KOAH düşünülen her olguda nefes ölçüm testi yapılmalıdır. Spirometri ile ölçülen nefes ölçümlerine göre hafif, orta, ağır ve çok ağır rahatsızlık derecelendirmesi yapılmaktadır. Akciğer grafisinde (röntgen) hastalıkla ilgili bulgular görülebilir, diğer akciğer hastalıklarının dışlanması için gereklidir. Ancak tanı mutlaka nefes ölçüm testi ile konmalıdır. Kan oksijen ve karbondioksit miktarları için “arter kanında oksijen ve karbondioksit ölçümü (Arter Kan Gazı Ölçümü)” yapılır. Akciğer bilgisayarlı tomografi çekimi her hasta için zorunlu değildir. Ama doktorunuz gerekli görüyorsa çekilebilir. KOAH’a tabi kalp yetmezliği tanısında veya öteki yürek hastalıkları ile ayırıcı tanıda EKG (Elektrokardiyografi) ve “ekokardiyografi (kalp ultrasonu)” yapılabilir. Alevlenme dönemlerinde, sorumluluk sahibi mikrobun belirlenmesi amacıyla “balgam kültürü” yapılabilir. Son dönem KOAH’lı olgularda en kayda değer belirti, hematokrit yüksekliğidir (kan yoğunluğunda yükselme). Bazı hastalarda kronik hastalığa ast anemi (kansızlık) da olabilir. Bunları devretmek amacıyla kan değerleri incelenmelidir (hemogram)” açıklamalarıyla KOAH’ta tanının önemine uyarı çekti.

Tedavi yöntemleri

Her hastalıkta olduğu gibi önce tanının konulması gerektiğine uyarı çeken Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, KOAH’ta çare yöntemleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “KOAH’ta tedavi planı, hastalığın derecesi ve eşlik eden hastalıklar ile kişisel yanıtlara göre düzenlenir. Stabil KOAH tedavisi hasta eğitimi temel alınarak hap tedavisi ve ilaç dışı yaklaşımlardan oluşmaktadır. Ancak hastalığın her aşamasında ‘önce eğitim gelmektedir. Hasta eğitimi; sigara bıraktırma, KOAH’la ilgili temel bilgiler, ilaçlar, korunma, alevlenmeler, ileri hastalık durumunda yapılması gerekenler, solunum rehabilitasyonu ve alıştırma, hayat şekli, hastalıkla baş edebilme yöntemlerini içerir. KOAH gelişiminde en büyük faktör “sigara kullanımı”dır. Kişinin, kendisi sigara içmese bile, sigara dumanına maruz kalması (edilgen içicilik) da hastalığın gelişmesinde benzer derecede etkilidir. Bugün için akciğer fonksiyon kaybının önlenmesinde en manâlı tedavi; sigaranın bırakılmasıdır. TEDAVİ olarak hem Solunum Yollarını Genişleten (Bronkodilatör) İlaçlar, Yangıyı azaltan (Kortizonlu) ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçların solunum yoluyla alınmasıyla sistemik yan etkilerinin yok denecek kadar az olması ve doğrudan akciğerlere tesir etmesi sağlanmaktadır. Bu ilaçların etkin olabilmesi için dürüst dozda ve doğru şekilde kullanılması gerekmektedir.”

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort