SGK, kayıtdışı istihdamla ilgili meslek kuruluşları ve STK'ları bilgilendirdi

Antalya Sosyal Emniyet İl Müdürlüğü’nce kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, ilk kez meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla meslek ve baskı birliği yapılması amacıyla il genelinde çok sayıda ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Ekim ve Kasım aylarında Sosyal Emniyet İl Müdürlüğünce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Organize ve Sanayi Alan Müdürlüğü (AOSB), Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB), Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Özgür Muhasebeci Parasal Müşavirler Odası (SMMMO) ve çoğu sivil toplum kuruluşuna ziyaretler gerçekleştirildi. İlçelerde ise sosyal güvenlik merkezi müdürleri tarafından ilçelerinde yer alan ticaret odaları, meslek odaları esnaf odaları, işyerleri ziyaret edildi.

Antalya Sosyal Emniyet İl Müdürü Nejat Deniz, yapılan ziyaretlerin gaye ve amacının, sosyal emniyet uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunmak, kayıt dışı istihdamla mücadelede ilgili kuruluşlarla iş ve kuvvet birliği yerine getirmek olduğunu belirtti.

Deniz açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, açıklanmış istihdamı özendirme etmeye çalıştıklarını, bu konuda ilgili paydaşlar ve işverenlerin bilgilendirildiğini, kayıt dışı istihdam ile mücadelede iş birliği içerisinde olduklarını, bu amaçla hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin patron ve sigortalılara ulaştırılmak üzere dağıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Sosyal güvenlik vazgeçilmez bir haktır.

İl Müdürü Deniz, bütün vatandaşlarımızın sosyal güvenliği; vazgeçilmez bir adalet, aynı zamanda asli bir yükümlülük olarak görmesi gerektiğini, bu bilinç içerisinde Sosyal Emniyet Kurumunun defalarca yanına ve yardımında bulunmasını temenni ettiklerini belirtti.Deniz devamında, işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak ya da sigortasız çalışmayı dilemek gibi bir hakları söz konusu değildir.

Sigortasız çalışmak isteyenleri kabul etmeyin

Sigortasız çalışmanın emekçi ve işverenler açısından birçok negatif sonuçları olduğuna değinen Deniz, sigortasız çalışan şahısların, emeklilik ve malullük aylığı, iş göremezlik geliri, işsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminatı gibi çalışanlara sağlanan çoğu yasal haktan mahrum kalacağını söyledi. Deniz, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve annelik sigortası dahilinde sağlanan birçok yardımdan yararlanamayabileceği, sadece kendilerini değil, aile bireylerini de mağdur edeceklerini, işverenler açısından baktığımızda ise tescil dışı istihdamın hileli rekabete niçin olacağını, ayrıca tescil dışı istihdama tevessül eden işletmelerin yapılan denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda yönetimsel para cezasıyla karşılaşabileceğini belirtti.

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort