MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Atmaca:" Sınıflarda mekanik havalandırma sağlanmalı"

Dr. İbrahim Atmaca, sınıfların kalabalık halde uzun süreli bulunmaları sebebiyle, iç hava kalitesinin sağlanması hususunda öncelikli alan olması gerektiğini söyledi. Atmaca, valilikler, belediyeler ve ilgili meslek kuruluşlarına çağrıda bulunarak ‘Sınıflarımızın mekanik havalandırma sistemleri projelendirilmeli ve uygulamaya konmalıdır’ dedi.

“Çocuklar iç ortam şartlarınan daha fazla etkileniyor”

“Yaşadığımız kapalı hacimlerde iç hava kalitesinin sağlanması gerekliliğini senelerdir vurgulasak da yaşadığımız Covid 19 pandemisi, kapalı ortamlarda alınması gerekli tedbirlerin ne denli manâlı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” diyen Atmaca, “Çocuklar demin gelişimlerini tamamlayamadıkları için uygunsuz iç etraf şartlarından, yetişkinlere nazaran daha artı etkilenmektedirler. Okullar çocuklarımızın kapalı hacimlerde kalabalık halde uzun süreli bulunmaları sebebiyle, iç hava kalitesinin sağlanması hususunda öncelikli bölge olmalıdır. Kapalı bir ortamın kirleticilerden arındırılması ve iç hava kalitesinin tedarik edilmesinde 3 asıl tedbir vardır. Bunlardan ilki; kirletici kaynağın ortama alınmamasıdır. İkincisi; kirletici kaynak ortamda ise kirletici kaynaktan ortama yayılmamasıdır. Eğer bu 2 tedbire rağmen iç hava kalitesi temin edilememiş ise; son önlem filtrasyon ve havalandırmadır. Bambaşka boyutlardaki her kirletici filtrasyon ile tutulamayacağı için burada en önemli tedbir iç ortamdaki kirletici düzeyini seyreltmek için yapılacak havalandırmadır” biçiminde konuştu

Covid 19 özelinde, çocuklara yapılacak ateş ölçümleri, maske, uzaklık ve hijyen uygulamalarının belirtilen oranda riski azaltsa da laf konusu çocuklar olunca ortamdaki virüs dahil her türlü kirleticinin bertarafında, havalandırma temelli olarak çözümlerin önem talep edeceğini aktaran Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Bu havalandırma her ne dek pencerelerin açılması ile doğal olarak yapılabilecek olsa da, kontrollü ve daha önleyici olması beklentisi ile mekanik havalandırmanın tercih edilmesi gereklidir. Sınıflara yapılacak kanallı mekanik havalandırma sistemleri ile taze havanın içeriye verilmesi, sınıftaki kirli havanın da açık havada atılması, sınıf ortamlarında virüs dahil her türlü kirleticinin seyreltilmesinde faydalı olacaktır. Bu mekanik havalandırmanın çağımızın gereksinimlerine uygun şekilde ısı geri kazanımlı şekilde yapılması da mümkündür. Böylece havalandırma yapılırken keza çocuklarımızın ısıl konforu korunacak ayrıca de enerji verimliliği sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Pandemi dönemi ardından da havayolu hastalığının önüne geçecektir”

Sınıflara uygulanacak kanallı mekanik havalandırma yatırımının sadece pandemi döneminde işe yarayacak gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen MMO Antalya Şube Başkanı, “Yapılacak olan bu yatırım pandemi döneminde virüs bulaş riskini azaltacağı gibi sonrasında olağan etkinlik döneminde de öğrencilerin öğrenme, öğretmenlerin öğretme başarılarının artması ve birçok hava yolu hastalığının önlenmesinde yararlı olacaktır. Pandemi sonrası dönemde de daha temiz hava şartlarında öğrenimlerini sürdürecek öğrencilerimiz, çoğalan öğrenme başarıları ile bu yatırımı çarçabuk faydaya çevireceklerdir. Ayrıca daha pak hava şartları öbür birçok hava yolu hastalığını önleyecek, çalışma günü kaybının azalması ve ilaç kullanımındaki azalma da yapılacak mekanik havalandırmanın geri ödemesini hızlandıracaktır. Tüm bu nedenlerle Valiliklerimiz öncülüğünde, Belediyelerimizin katkıları ve ilgili iş kuruluşlarının destekleri ile sınıflarımızın mekanik havalandırma sistemleri projelendirilmeli ve uygulamaya konmalıdır” dedi.

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort